พระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน แก่ รพ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

15 ต.ค. 2564

26 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน แก่โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


วันนี้ที่ โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนรับมอบ อุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานงบประมาณจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาด ต่างๆ)" จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จําเป็น 4 รายการ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลโพนทอง ประกอบด้วย เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ จํานวน 2 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจชนิดใส่ท่อช่วยหายใจ จํานวน 1 เครื่อง , เครื่องเฝ้าสังเกตสัญญาณชีพ วัดความดัน และ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจจับออกซิเจน จํานวน 1 เครื่อง และตู้อบเด็ก สําหรับทารกแรกเกิดแบบเคลื่อนย้ายได้ จํานวน 1 ตู้ เพื่อศักยภาพในการดูแลเด็กทารก ที่มีภาวะเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โดยโรงพยาบาลโพนทอง มีบทบาทสําคัญในการดูแล รักษาหญิงตั้งครรภ์ ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อกลับมาคลอดบุตรที่ภูมิลําเนา เฉลี่ย 10 รายต่อสัปดาห์


สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ผ่าน "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" ธนาคารไทย พาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 067-300487-3

ข่าวยอดนิยม