พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ แก่รพ.ต่างๆ

15 ต.ค. 2564

218 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศ แรงดันลบแบบสมบูรณ์ และห้องเซมิ ไอซียู (Semi ICU) แก่โรงพยาบาลต่างๆ


วันนี้เวลา 14.01 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการ และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะผู้บริหารโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศ แรงดันลบแบบสมบูรณ์ และห้องผู้ป่วยปกติ ที่พัฒนาเป็นห้องเซมิ ไอซียู (Semi ICU) ในการนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย


โดยห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ และห้องเซมิ ไอซียู ได้พระราชทานเงินจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" เพื่อติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ แก่โรงพยาบาล จำนวน 22 แห่ง และห้องเซมิ ไอซียู แก่โรงพยาบาล จำนวน 10 แห่ง เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งอนาคตหากสถานการณ์โรคโควิด-19 หมดไป ก็สามารถนำมาปรับใช้เป็นห้องรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้


ปัจจุบัน ดำเนินการติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของบริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ได้มาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก และหน่วยงานป้องกันและคุ้มครองโรคของสหรัฐอเมริกา รวมถึงผ่านการทดสอบ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเพิ่มความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์


โดยติดตั้งแล้วเสร็จในห้องของโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้ว ส่วนห้องเซมิ ไอซียู ที่พัฒนาจากห้องผู้ป่วยปกติ ระบบจะปรับห้องให้เป็นความดันลบ เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย หากหมดวิกฤตโควิด-19 สามารถปรับให้เป็นห้องความดันบวก รองรับผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำหลังผ่าตัด หรือผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ 31 ห้อง โดยจะดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนธันวาคมนี้


โอกาสนี้ มีพระราชดำรัส เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงพยาบาล แก่บุคลากรทางการแพทย์

ข่าวยอดนิยม