เศรษฐกิจ

ด่วน! คลังสั่งเพิกถอนใบอนุญาต "เอเชีย ประกันภัย" ตั้ง "กองทุนประกันวินาศภัย" จ่ายสินไหมแทน

15 ต.ค. 2564

120 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

รมว.คลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 แล้ว


ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่ง ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป


และแต่งตั้งให้ "กองทุนประกันวินาศภัย" เป็นผู้ขำระบัญชีและเข้าจ่ายสินไหมแทนหลังจากนี้ โดยจะร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัย 13 บริษัท ที่เข้ามารับโอนกรมธรรม์ที่ยังไม่หมดอายุ และดำเนินการต่างๆต่อไป เช่นการรับคืนเบี้ยตามมูลค่าที่เหลือหรือรับเป็นส่วนลด เพิ่มอีก 10% ของกรมธรรม์ใหม่แต่ไม่เกิน 500 บาท และทิพยประกันภัย ให้นำเบี้ยเหล่านั้นมาซื้อประกันภัยโควิด โคม่า และการตั้งศูนย์ให้คำแนะนำต่างๆ


เนื่องจาก คปภ. ได้มีคำสั่งหยุดรับประกันภัยชั่วคราวและการตรวจสอบบริษัทเอเชียประกันภัย พบว่า บริษัทมีการดำรงเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กฎหมายกำหนด ทรัพย์สินต่ำกว่าหนี้สิน จ่ายสินไหมทดแทนล่าช้า จึงเป็นเหตุให้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาติ


แต่ปัญหาของบริษัทดังกล่าวเป็นปัญหาเฉพาะฐานะการเงินและปัญหาภายใน จึงไม่เป็นปัญหาในภาพรวมต่อระบบประกันภัยไทย ดังนั้น คปภ. จำเป็นคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ด้วยมาตรการสูงสุดนี้


โดย เลขา คปภ.ย้ำว่า เป็นมาตรการที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย โดย สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ภายใต้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชน พร้อมทั้งขอชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและเหตุประกอบการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเตรียมมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับมิให้ผู้เอาประกันภัยและประชาชนเดือดร้อน

รับชมทางยูทูบที่ :  https://youtu.be/mMZXfg4n5Io

ข่าวยอดนิยม