พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทาน 'ซิโนฟาร์ม' แก่ปชช. ใน จ.นนทบุรี

14 ต.ค. 2564

6 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนทางเลือก เร่งสร้างภูมิคุ้มกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่เทศบาลเมืองบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี


วันนี้ ที่เทศบาลเมืองบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มอบวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่ นางศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง เพื่อนำไปฉีดสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับประชาชน กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อย และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ จำนวน 1,203 คน


ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดและเข้มงวด มีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นอันดับต้นของประเทศ ซึ่งในพื้นที่เทศบาลเมืองบางแม่นาง มีจำนวนประชากรหนาแน่นที่สุด ในอำเภอบางใหญ่ การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จึงเป็นภารกิจเร่งด่วน และจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยลดอัตราการติดเชื้อและลดการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยเทศบาลเมืองบางแม่นาง ได้จัดตั้งศูนย์พักคอย ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อาคารโดม อเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางแม่นาง เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 60 คน ปัจจุบัน มีผู้ป่วยในการดูแล จำนวน 49 คน

ข่าวยอดนิยม