พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจน ในโครงการปันลมปราณ แก่ รพ.สมุทรสาคร

05 ต.ค. 2564

9 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจน ในโครงการปันลมปราณ แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร


วันนี้ ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนพระราชทาน จากโครงการปันลมปราณ จำนวน 5 เครื่อง ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติ ให้ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มวิศวกรรวมใจ ต้านภัยโควิด 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการโดยร่วมกับ "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)" เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 แก่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และผู้ป่วยที่รักษาตัวแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation

ข่าวยอดนิยม