การเมือง

ครม.เห็นชอบ รับวัคซีนไฟเซอร์ 1 แสนโดส ไอซ์แลนด์บริจาค คาดส่งมอบภายในเดือนตุลาคมนี้

05 ต.ค. 2564

35 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

ครม. เห็นชอบไทยรับสนับสนุนวัคซีนไฟเซอร์จากไอซ์แลนด์ 1 แสนโดส และแอสตราเซเนกาจากเยอรมัน 346,100 โดส คาดส่งมอบภายในเดือนตุลาคมนี้


นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุม ครม.เห็นชอบรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากไอซ์แลนด์และเยอรมนี โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มีอำนาจลงนามในร่าง Donation Agreement – Delivered Doses ระหว่างไอซ์แลนด์กับไทย พร้อมลงนามในร่าง Tripartite Agreement ระหว่างฮังการี ไทย และบริษัทแอสตราเซเนกา และร่าง Bilateral Agreement ระหว่างเยอรมนีกับไทย


โฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ไอซ์แลนด์มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ให้กับไทย โดยจะบริจาควัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 100,000 โดส โดย รมว.สธ.จะเป็นผู้ลงนามในร่าง Donation Agreement – Delivered Doses ระหว่างไอซ์แลนด์กับไทย ซึ่งจะดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป


พร้อมกันนี้ เยอรมนีจะให้การสนับสนุนบริจาควัคซีนแอสตราเซเนกา จำนวน 346,100 โดส โดยให้ รมว.สธ.เป็นผู้ลงนามในร่าง Bilateral Agreement ระหว่างเยอรมนีกับไทย และร่าง Tripartite Agreement ระหว่าง เยอรมนี ไทย และบริษัทแอสตราเซเนกาด้วย


“ไอซ์แลนด์และเยอรมนีคาดว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อให้สามารถกระจายการฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ การได้รับสนับสนุนบริจาควัคซีนสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการเจรจาจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมของประเทศไทย และความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรไมตรีระหว่างสหภาพยุโรปอีกด้วย” นายธนกรฯ กล่าว

ข่าวยอดนิยม