พระราชสำนัก

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มอบของพระราชทาน แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในจ.ชัยภูมิ - จ.ลพบุรี

04 ต.ค. 2564

8 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดลพบุรี


วันนี้ ที่หอประชุมเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด


ที่บรรจุข้าวสารหอมมะลิ ผ้าเช็ดตัว ยาสามัญประจำบ้าน และหน้ากากอนามัย ไปมอบแก่นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ประสบภัย 16 อำเภอ 108 ตำบล 1,169 หมู่บ้าน ประชาชนถูกผลกระทบกว่า 184,157 คน


พร้อมกันนี้โปรดให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิ พอ.สว. ออกหน่วย ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางด้วย


ในช่วงบ่าย เดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อมอบสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ จำนวน 500 ชุด แก่นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัด


โดยสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดลพบุรี ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ 11 อำเภอ 94 ตำบล 703 หมู่บ้าน ประชาชนถูกผลกระทบกว่า 60,334 ครัวเรือน ส่วนอำเภอชัยบาดาล ถูกผลกระทบ 16 ตำบล 76 หมู่บ้าน 4,564 ครัวเรือน


นอกจากนี้ยังพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยหน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวยอดนิยม