พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายออนไลน์ แก่นิสิต.และคณาจารย์ ม.เกษตรฯ

04 ต.ค. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่ นิสิตและคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ครั้งที่ 2


วันนี้เวลา 12.55 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ เรื่อง การเกิดเนื้องอก Oncogenesis พระราชทานแก่ นิสิตและคณาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นการบรรยายครั้งที่ 2 ในหัวข้อ กลไกการเกิดมะเร็ง และ ชีววิทยาของมะเร็ง


สำหรับ เนื้องอก และมะเร็งในสัตว์ เป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้นในทางสัตวแพทย์ โดยเฉพาะในสัตว์ที่มีอายุมาก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยง ที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้น การศึกษาค้นคว้า และวิจัยด้านนี้จะช่วยรักษา และยืดอายุของสัตว์เลี้ยง โดยสัตวแพทย์และนักวิจัย จำเป็นต้องรู้และเข้าใจถึงกลไก ของการเกิดของมะเร็งและชีววิทยาของมะเร็งอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะนำไปสู่การค้นคิดวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ในการนี้ ทรงอธิบายถึงอุบัติการณ์ ของโรคมะเร็งหลายชนิดที่มีการเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน


จากนั้น ทรงบรรยายถึงกลไกและขั้นตอนของการเกิดมะเร็ง ตั้งแต่ ขั้นเริ่มต้น ขั้นก่อตัว และขั้นกระจายตัว ซึ่งมีความซับซ้อนในตัวเองทั้งสิ้น ทรงอธิบายถึงรายละเอียด เกี่ยวกับการเกิดมะเร็งจากสารเคมี


ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ แต่เชื่อว่าสามารถแยกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ กลไกที่มีการทำลายหรือเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอโดยตรง ทำให้เกิดการกลายพันธุ์และภายหลังกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ ตัวอย่างกระบวนการที่เกิดขึ้นจากสารก่อมะเร็งที่ทำลายดีเอ็นเอโดยตรง เช่น สาร Aflatoxin ซึ่งเป็นสารพิษจากเชื้อราที่พบได้ในเมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆ


และกลไกที่ไม่ได้มีการทำลายดีเอ็นเอโดยตรง กลไกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงออกของยีนส์ ซึ่งนำไปสู่การเกิดมะเร็ง เช่น การขาดสารอาหารที่สำคัญ เช่น โคลีน และเมไธโอนีน ก็อาจทำให้เกิดมะเร็งของตับได้


ในครั้งนี้ ยังทรงบรรยายถึงชีววิทยาของเซลล์ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในหลักการ โดยเฉพาะกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง ได้แก่ การเพิ่มขยายจำนวน , การเข้าสู่ภาวะที่หยุดการแบ่งตัว และเข้าสู่ช่วงปลายของอายุขัยของเซลล์หรือความชราภาพ , และกระบวนการตายของเซลล์


ซึ่งปกติร่างกายจะมีการควบคุม ให้มีความสมดุลและเหมาะสม หากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมในระบบเหล่านี้ ก็จะนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งขึ้นได้


สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงศึกษาค้นคว้า และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้านมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ทรงรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ทันสมัย อธิบายให้นิสิต คณาจารย์ และนักวิจัย เกิดความเข้าใจในรายละเอียดพื้นฐานได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านการรักษามะเร็งในสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวยอดนิยม