พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายออนไลน์ แก่นิสิตและคณาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์

01 ต.ค. 2564

6 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่ นิสิตและคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


วันนี้ เวลา 12. 58 น.​ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง​ จังหวัดนครราชสีมา​ ทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดเนื้องอก Oncogenesis พระราชทานแก่ นิสิตและคณาจารย์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ ผ่านสื่ออิเลคทรอนิก ออนไลน์


โดยในวันนี้เป็นการบรรยายครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ภาพรวมของการเกิดมะเร็ง และชีววิทยาการเจริญของเซลล์มะเร็ง เนื้องอก และมะเร็ง ที่สามารถเกิดขึ้นในสัตว์ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในสัตว์เลี้ยง อาทิ สุนัข และแมว ที่ใกล้ชิด และอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกับคน ส่วนหนึ่งมาจากการที่สัตว์เลี้ยงมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากการเลี้ยง และได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น


นอกจากนั้นยังมีปัจจัยด้านพันธุกรรม และสภาพแวดล้อม ร่วมด้วยเช่นเดียวกับการเกิดในคน การตรวจพบมะเร็งในสัตว์ ที่เพิ่มมากขึ้น อาจสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมรอบตัวสัตว์ และอาจเป็นเครื่องชี้วัดโดยอ้อม ที่อาจส่งผลต่อการเกิดมะเร็งในคนด้วยเช่นกัน


ทั้งนี้ ทรงบรรยาย ความหมายของมะเร็ง ภาพรวมของกระบวนการเกิดมะเร็ง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากพันธุกรรม โดยทรงอธิบายให้เห็นถึง ลักษณะเฉพาะของเซลล์มะเร็ง ที่แตกต่างจากเซลล์ปกติทั่วไป นำไปสู่การค้นพบยีน ที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ของการเกิดมะเร็งที่เรียกว่า อองโคยีน หรือยีนมะเร็ง​ และยีนที่ทำหน้าที่ต่อต้านการแบ่งตัว และเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง


ซึ่งจะทรงบรรยายในรายละเอียดในหัวข้อต่อ ๆ ไป โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงสนพระทัย และทรงพระปรีชาสามารถ ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อีกทั้งยังทรงงานด้านวิสัญญี ทางสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน


ทำให้ทรงเข้าพระทัย และรวบรวมเนื้อหาที่ทรงอธิบายในครั้งแรก ถึงลักษณะ และกลไกการเกิดมะเร็งได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้นิสิต เข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย และเป็นประโยชน์ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ สัตวแพทย์ ตลอดจนนำไปสู่การศึกษาวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

ข่าวยอดนิยม