พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันชาติ

01 ต.ค. 2564

6 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ความว่า


"ฯพณฯ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงปักกิ่ง ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวจีนประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป


ประวัติศาสตร์ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า ประเทศจีนและประเทศไทย มีความร่วมมืออันใกล้ชิด สนิทสนม และยังประโยชน์ซึ่งกันและกันมากเพียงไร ทั้งมีบทบาทเพียงใด ในชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมืองในประเทศเราทั้งสอง ความร่วมมือด้านสาธารณสุข


โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเผชิญความทุกข์ยากจากภาวะโรคระบาด นับเป็นความร่วมมือ ที่สำคัญยิ่ง เช่นเดียวกันกับความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชน


ซึ่งมีการท่องเที่ยวเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดนั้น ก็ได้ช่วยสร้างเสริม ความเข้าใจอันดี และไมตรีจิต มิตรภาพที่มีเปี่ยมล้นอยู่ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือกับประเทศจีนในด้านต่าง ๆ หลังสิ้นสุดภาวะโรคระบาดครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ จะฟื้นคืนกลับมาเท่านั้น หากยังจะพัฒนาให้เข้มแข็งและมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกด้วย"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม