พระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน แก่รพ.บ้านโป่ง และ รพ.บางปะกง

30 ก.ย. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา


วันนี้ ที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้จัดให้มีพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ประกอบด้วย ชุด PAPR จำนวน 5 ชุด ชุด Cover all จำนวน 500 ชุด และหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ให้เกิดความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19


โดยโรงพยาบาลบ้านโป่ง เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอบ้านโป่ง ขนาด 420 เตียง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงพยาบาล ได้ขยายกำลังการรักษาสู่โรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาสนามวัดป่าวิมุตยาราม และโรงพยาบาลสนามศูนย์กีฬาเมืองคนงาม


และที่โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ประกอบด้วย ชุด PAPR จำนวน 2 ชุด ชุด PPE จำนวน 100 ชุด และหน้ากาก N95 จำนวน 200 ชิ้น


ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานเงินจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรค ระบาดต่างๆ )" จัดซื้อ โดยโรงพยาบาลบางปะกง เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง


ซึ่งจากการแพร่ระบาดของโควิด- 19 ได้ขยายการรักษาสู่โรงพยาบาลกักแยก ณ ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย เพื่อดูแลผู้กักกันที่มีความเสี่ยงสูง และไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ซึ่งปัจจุบันมียอดสะสม 616 คน


นอกจากนี้ได้รับผิดชอบดูแลป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ภายในศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ แขวงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์หลายรายการ ไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วย


ทั้งนี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ โดยสามารถสมทบทุน "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3

ข่าวยอดนิยม