ประชาสัมพันธ์

MEA คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 2564 มุ่งมั่นดำเนินงานขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 26000

30 ก.ย. 2564

24 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

วันนี้ (29 กันยายน 2564) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2564 (Human Rights Awards 2021) ประเภทรัฐวิสาหกิจ รางวัลดีเด่น โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย เป็นผู้แทน MEA รับมอบ สำหรับงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2564 จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติมากมาย
รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 26000 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) ที่เน้นย้ำการปฏิบัติอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฎิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างยั่งยืน
#MEASmartProject

#MEASmartPeople

#MEAAward

#HumanRights

#MEA

#การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

ข่าวยอดนิยม