ในประเทศ

ก.ทรัพย์ฯ สั่งระดมอาสาสมัครทั่วประเทศ ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม

28 ก.ย. 2564

26 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมเป็นกองหนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุน เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมีเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ เข้าร่วมฟังกว่า 1 แสนคน


โดยขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในทุกพื้นที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ รวมทั้งขอให้เครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยประสานข้อมูลความเดือดร้อนเพื่อเร่งช่วยเหลือโดยเร็ว


ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 6.7 แสนหมื่นคน เช่น เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. จำนวนกว่า 2.5 แสนคน , เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า หรือ รสทป.และเครือข่ายป่าชุมชน จำนวนเกือบ 2 แสนคน


ซึ่งถือเป็นกลไกเชิงพื้นที่ ที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม สะท้อนปัญหาในท้องถิ่นตั้งแต่ผืนป่าจนถึงท้องทะเล

ข่าวยอดนิยม