พระราชสำนัก

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบวัตถุดิบพระราชทาน แก่ อว. เพื่อส่งต่อ รพ.สนาม

28 ก.ย. 2564

31 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบวัตถุดิบพระราชทาน แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดย รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบวัตถุดิบอาหารพระราชทาน แก่ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีรศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้รับมอบวัตถุดิบอาหารพระราชทาน อาทิ ไข่ไก่สด ,น้ำพริกแกง ,น้ำปลา และน้ำดื่ม


เพื่อนําส่งต่อให้กับโรงพยาบาลสนาม ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แก่ โรงพยาบาลสนามกบินทร์บุรีประชารักษ์ สำหรับประกอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยจากสถานการณ์โรคโควิด-19

ข่าวยอดนิยม