การเมือง

มหาดไทย ประกาศ นายกฯอบต.-สมาชิกอบต. พ้นตำแหน่ง ทั้ง 5,300 แห่ง

28 ก.ย. 2564

14K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

ผู้สื่อข่าวายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องการพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 5,300 แห่ง โดยระบุว่า ตามที่ได้แจ้งแผนการจัดการเลือกตั้งและให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว นั้น


กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง จะมีผลทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ประกอบมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) ปี 2562


ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลภายหลังจากการพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้แจ้งการพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อรับทราบข่าวยอดนิยม