ต่างประเทศ

ฝรั่งเศส-ชิลี เริ่มฉีดวัคซีนให้กับเด็กในโรงเรียน โดยความสมัครใจ

28 ก.ย. 2564

107 view

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง

ออกอากาศ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30 น. - 06.00 น. ทางช่อง 3 กด 33

หลายประเทศในโลกเริ่มโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเด็กนักเรียนกันแล้ว โดยที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสได้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนในโรงเรียนกัน โดยเป็นเด็กโรงเรียนมัธยม โดยเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปจะได้รับวัคซีนของไฟเซอร์


อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนดังกล่าวเป็นการฉีดโดยสมัครใจ ซึ่งก็ยังมีทั้งเด็ก และผู้ปกครองเด็กบางกลุ่มที่ยังไม่ต้องการรับวัคซีนเช่นกัน


การฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนนั้น ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งหลังจากนี้นั้นทั้งประชาชนทั่วไป และเด็กนักเรียนจำเป็นที่จะต้องแสดงบัตรฉีดวัคซีนก่อนที่จะเข้ารับบริการสถานที่สาธารณะต่างๆ ด้วยไม่ต่างกัน


ขณะเดียวกันที่ชิลี เด็กๆ อายุระหว่าง 6-11 ปี ก็เข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงเรียนด้วยเช่นกัน โดยเป็นการฉีดวัคซีนของซิโนแวค ตั้งเป้าที่จะฉีดวัคซีนให้กับเด็กทั่วประเทศ 1.5 ล้านคน


ขณะที่เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปนั้น รัฐบาลชิลีได้อนุมัติวัคซีนของไฟเซอร์ไปแล้วก่อนหน้านี้

ข่าวยอดนิยม