พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.แห่งเติร์กเมนิสถาน ในโอกาสวันเอกราช

27 ก.ย. 2564

3 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน ในโอกาสวันเอกราช ของเติร์กเมนิสถาน


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน ซึ่งตรงกับ วันที่ 27 กันยายน 2564 ความว่า


" ฯพณฯ นายกูร์บันกูลี เบียร์ดีมูฮาเมดอฟ ประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน กรุงอาชกาบัต ในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดี ประสบแต่ความสุขสวัสดี และพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเติร์กเมนิสถาน ประสบความสำเร็จ และเจริญรุ่งเรืองสืบไป


ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ประเทศไทย และเติร์กเมนิสถาน จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้า และการลงทุน ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า "


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม