พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมการประชุมระดับโลก เรื่องเกษตรกรรมในน้ำปี 2020

25 ก.ย. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมการประชุมระดับโลก ว่าด้วยเกษตรกรรมในน้ำปี 2020 และพระราชทานพระราชดำรัส ถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย ภายใต้โครงการพระราชดำริ

ข่าวยอดนิยม