พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานสิ่งของ แก่ปชช.ที่ประสบอุทกภัย จ.เพชรบูรณ์ - จ.เลย

24 ก.ย. 2564

28 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย


วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย สิ่งของพระราชทาน


ประกอบด้วย ข้าวสารหอมมะลิ ผ้าเช็ดตัว ยาสามัญประจำบ้าน และหน้ากากอนามัยชั้นกรองคุณภาพสูง มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยต่อไป สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ประสบภัย 2 อำเภอ 10 ตำบล 51 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 2,406 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า ได้รับผลกระทบ 7 ตำบล 27 หมู่บ้าน 406 ครัวเรือน


พร้อมกันนี้ ที่หอประชุมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จัดให้มีพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ รวม 500 ชุด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่าย ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยต่อไป


สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดเลย มีพื้นที่ประสบภัย 8 อำเภอ 22 ตำบล 68 หมู่บ้าน 223 ครัวเรือน โอกาสนี้ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เชิญพระกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปกล่าวให้ผู้ประสบอุทกภัยได้รับทราบ ซึ่งต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวยอดนิยม