พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

24 ก.ย. 2564

32 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564


วันนี้เวลา 17.37 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย


ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย ในการนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ พระราชานุสาวรีย์


แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาศิริราช 100 ปี ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


ต่อจากนั้น พระราชทานโล่ที่ระลึก และของที่ระลึก แก่ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์ แก่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซึ่งวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันมหิดล วันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และ พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย


โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดงานวันมหิดล เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศพระองค์เป็นแบบอย่างในการ "ให้" ในฐานะแพทย์ ทรงวางรากฐานการพัฒนาทางการแพทย์ และการสาธารณสุขของไทย ให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทั้งยังทรงวางรากฐานระบบการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์จวบจนปัจจุบัน


โดยได้รับพระกรุณาธิคุณ จากสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานจัดงานหารายได้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ การจัดรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยยากไร้ และด้อยโอกาส สานต่อพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระบรมราชชนก ในการช่วยผู้ป่วย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ผู้มีจิตศรัทธาสามารถมีส่วนร่วมตามรอยพระบาท ด้วยการเป็นผู้ "ให้" แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส โดยบริจาคได้ที่ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โรงพยาบาลศิริราช หรือผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี "ศิริราชมูลนิธิ" (ธงวันมหิดล)

ข่าวยอดนิยม