ประชาสัมพันธ์

“กรุงไทย” ผนึก “สจล.” ผลักดัน Innovative Hospital เพื่อคนไทยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

24 ก.ย. 2564

17 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

การระบาดของโควิด-19 ยังรุนแรงและขยายวงกว้าง จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน “ธนาคารกรุงไทย” ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ที่ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยเฉพาะด้าน “สุขภาพและการรักษาพยาบาล” จึงเร่งช่วยเหลือทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้
ธนาคารได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน “โครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” เพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในกรุงเทพฯ ผ่านจุดบริการนอกโรงพยาบาล 25 จุด เพื่อสร้างความภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมจัดทำ “Krungthai Care Box (Home Isolation Kit)” หรือ “กล่องพลังใจ” มอบให้กับผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวที่บ้าน จำนวน 20,000 กล่อง ด้วยความมุ่งมั่น #เคียงข้างทุกพลังใจ #กรุงไทยเคียงข้างไทยเคียงข้างคุณ
ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยยกระดับการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง (สจล.) สร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” ผลักดันสู่ Innovative Hospital หรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์แบบครบวงจรเพื่อคนไทยทุกคน
“Innovative Hospital” พัฒนานวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19


จากความมุ่งมั่นของ 2 องค์กร ในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อบรรเทาการระบาดของโควิด-19 และรองรับวิกฤตสุขภาพในอนาคต พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยไปพร้อมๆ กับการพัฒนา “นวัตกรรมทางการแพทย์” ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ หรือ “New S-Curve” ที่มีโอกาสเติบโตสูงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจไทยได้อย่างมหาศาลในอนาคต
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของสจล. จะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) ที่มีศักยภาพสูงของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL) สถาบันร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) สถาบันการศึกษาเบอร์หนึ่งของโลกด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นหลัก


ที่ผ่านมา ได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมสู้โควิด-19 รองรับการแพทย์ทางไกล (Tele Medicine) ทำให้เกิดนวัตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 ที่หลากหลาย ประกอบด้วย
1.ชุด PAPR ใช้สวมใส่แทนชุด PPE สามารถซักและนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง

2. หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ฉายแสง UVC สำหรับฆ่าเชื้อ สามารถนำทางและหลบวิ่งกีดขวางอัตโนมัติ

3. เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคระบบปิด ใช้ฆ่าเชื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ด้วยระบบโอโซน

4. ตู้อบเชื้อความดันบวก (Positive Pressure Swab Test) สำหรับเก็บตัวอย่างเชื้อ Covid-19 ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ต่อการสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วย
5.ตู้อบเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Swab Test) มีระบบฆ่าเชื้อโรคภายในตู้ ป้องกันและควบคุมเชื้อไม่ให้ออกสู่ภายนอก

6.รถตู้ตรวจเชื้อ (Mobile Swab Test) สะดวกต่อการเดินทางเข้าตรวจและเก็บตัวอย่างเชื้อเชิงรุก รองรับการตรวจได้ถึงวันละ 100 คน

7.เครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow สำหรับจ่ายออกซิเจนในอัตราการไหลสูง ช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนให้ผู้ป่วยวิกฤต โดยมีราคาถูกกว่าการนำเข้า 3-4 เท่า

8.เครื่องช่วยหายใจแบบฉุกเฉิน ใช้งานง่ายและขนาดเล็ก เหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องช่วยเหลือผู้ป่วยเร่งด่วน

9. เครื่องช่วยหายใจ (KNIN X) ควบคุมการใช้งานง่ายและรองรับหลายโหมดการทำงาน
โดยที่ผ่านมาส่งมอบนวัตกรรมไปแล้ว 1,133 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล และหน่วยงานรัฐ จำนวน 427 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัด


Krungthai Digital Platform เพิ่มประสิทธิภาพบริการจัดการ รพ.
ธนาคารพัฒนาบริการทางการเงิน “Krungthai Digital Platform” โดยวางระบบรับชำระเงินของธนาคารเชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการเงินของโรงพยาบาล มุ่งสู่การเป็น Smart Hospital นำเครื่อง Self-Payment มาใช้ตรวจสอบและใช้สิทธิรักษาพยาบาล รับชำระค่ารักษาพยาบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ QR Code Cross Bank บัตรเครดิต บัตรเดบิต เชื่อมต่อระบบ Health Information System เพื่อเช็กสิทธิและส่งเบิกเคลมไปยังหน่วยงานต่างๆ บริการ Health Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบและจองใช้สิทธิด้านสุขภาพตามหลักประกันสุขภาพ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีระบบ e-Donation เพื่อช่องทางรับบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาล


“กรุงไทย”เดินหน้าเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน


ธนาคารกรุงไทย ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ESG (Environmental, Social and Governance) โดยนำกรอบการดำเนินงานเข้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ด้านการพัฒนาสุขภาพของของสิ่งมีชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจ การใช้นวัตกรรม อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นอกจากการสร้างความยั่งยืนด้านสุขภาพแล้ว ธนาคารยังมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าประชาชน ครอบคลุม 5 Ecosystems หลัก คือ การบริการของภาครัฐ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเงิน เพื่อยกระดับบริการของภาครัฐให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ การชำระเงิน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงิน ระบบปิด และระบบเปิด โดยสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาใช้งาน เป็นเครื่องมือและกลไกหลักของภาครัฐส่งต่อความช่วยเหลือต่างๆ ไปสู่ประชาชน กลุ่มระบบขนส่ง มุ่งอำนวยความสะดวก เรื่องระบบการชำระเงินให้กับรถขนส่งมวลชน และ กลุ่มสถาบันการศึกษา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทำโครงการ Smart University พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด ตามพันธกิจกรุงไทย เคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน

ข่าวยอดนิยม