เศรษฐกิจ

คปภ.คลอด 7 มาตรการ อุ้มบริษัทประกันวินาศภัย ประสบปัญหาค่าสินไหมโควิด

23 ก.ย. 2564

55 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

คปภ.คลอด 7 มาตรการ เสริมสร้างสภาพคล่องให้กับบริษัทประกันวินาศภัย ที่ประสบปัญหาค่าสินไหมทดแทนโควิด-19


ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.เปิดเผยว่า คปภ.ได้ออกมาตรการเสริมสร้างสภาพคล่องให้บริษัทประกันวินาศภัย ที่ประสบปัญหาค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ประกอบด้วย ยกเว้นการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัย จากการรับประกันภัย COVID-19  ให้สามารถนับเงินกู้ยืมด้อยสิทธิ์ มาเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ , ผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ขั้นต่ำ ,


ยกเว้นการนำค่าเผื่อความผันผวน มาคำนวณเงินกองทุน , สามารถนำเบี้ยประกันภัยค้างรับ ที่มีระยะเวลาการค้างชำระไม่เกิน 30 วัน มาใช้ในเป็นสินทรัพย์หนุนหลัง และคำนวณเงินสำรอง และอนุญาตให้บริษัทมีสัดส่วนของเงินสดและเงินฝากธนาคารที่บริษัทใช้สำหรับการบริหารสภาพคล่องได้เกินร้อยละ 5


ซึ่งทั้ง 7 มาตรการ จะทำให้บริษัทประกันภัย มีสภาพคล่องทางการเงิน ที่จะนำมาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทที่เข้าเงื่อนไขต้องมีค่าสินไหมเคลมโควิด มากกว่า 500 ล้าน และมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/OnL5fZMwt_Y

ข่าวยอดนิยม