พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานซิโนฟาร์มแก่ประชาชน เร่งสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19

22 ก.ย. 2564

12 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดต่างๆ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน


วันนี้ ที่วัดหนองหว้า ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในอำเภอวัฒนานคร จำนวน 70 ราย และออกให้บริการฉีดวัคซีนที่บ้านแก่กลุ่มติดบ้าน ติดเตียงอีก 22 ราย


ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางใน 3 ตำบลของอำเภอยะรัง ได้แก่ตำบลสะนอ ตำบลสะดาวา ตำบลประจัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวม 997 ราย


ที่โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในอำเภอจักราช จำนวน 990 ราย พร้อมกับลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนที่บ้าน แก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนได้ จำนวน 10 ราย รวมการให้บริการฉีดวัคซีนวันนี้ 1,000 ราย

ข่าวยอดนิยม