ประชาสัมพันธ์

PEA จัดกิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย ผ่านระบบออนไลน์ในยุค New Normal

22 ก.ย. 2564

37 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ Covid-19 ในปีนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้ปรับรูปแบบการดำเนินโครงการ CSR ผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จัดกิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อยต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 และพัฒนาเป็นโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เป็นปีที่ 4 แล้ว โดยปีนี้ปรับรูปแบบการดำเนินโครงการมาเป็นแบบ New Normal ให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์


สำหรับกิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย ได้จัดการเรียนการสอน แบบ Edutainment ที่เพิ่มความสนุกสนาน โดยมีวิศวกรจาก PEA เป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 660 คน ผ่านระบบ Zoom Meeting


พร้อมผลิตสื่อการให้ความรู้ในรูปแบบวีดิโอเพื่อเผยแพร่ให้กับนักศึกษาอาชีวะ กลุ่มผู้นำชุมชนที่เป็นอาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป ทั้งการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การตรวจสอบระบบไฟฟ้า การแจ้งเหตุอุปกรณ์หรือระบบไฟฟ้าที่ชำรุดหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อตเบื้องต้น พร้อมติดตามประเมินผล


ปัจจุบันมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อยแล้วกว่า 5,000 คน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA กว่า 2,500 คน ครัวเรือนที่ได้รับการตรวจสอบระบบไฟฟ้ากว่า 1 ล้านครัวเรือน อาสาสมัครร่วมเป็นเครือข่ายกับ PEA กว่า 6,000 คน และ PEA ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย 23 แห่งทั่วประเทศรับชมทางยูทูปที่ : https://youtu.be/D2O_IhtjY5o

ข่าวยอดนิยม