ในประเทศ

ชาวซิโนแวค 2 เข็มโปรดทราบ! เช็คช่องทางเปิดลงทะเบียน ฉีดเข็มกระตุ้น 24 ก.ย.นี้

22 ก.ย. 2564

1K view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

เตรียเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สำหรับผู้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม 24 ก.ย. นี้ โดยใช้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน คาดใช้เวลาดำเนินการฉีด 1 เดือน


เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด- 19 “เข็มกระตุ้น” สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ว่า วัคซีนโควิด-19 ทุกตัว เมื่อฉีดไปแล้วประมาณ 4-6 เดือน ภูมิคุ้มกันจะลดลง แต่ยังสามารถป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้


ประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนซิโนแวค มาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 โดส จำนวน 3,499,802 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 827,960 คน เนื่องจากมีความเสี่ยงติดเชื้อสูงจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงให้วัคซีนเข็มกระตุ้นตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกาและไฟเซอร์ ซึ่งพบว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันสูงขึ้นมาก และมีความปลอดภัย จากอาการไม่พึงประสงค์ ไม่แตกต่างจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามปกติ


นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า ในส่วนของบุคลากรอื่นและประชาชนทั่วไป ที่รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564 ประมาณ 5.5 แสนคน กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน โดยจะเสนอหลักการต่อ ศบค.


หากได้รับความเห็นชอบ จะเริ่มแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านระบบหมอพร้อม ทั้งแอปพลิเคชันและไลน์ OA รวมทั้งผ่านสื่อสาธารณะ โรงพยาบาล และหน่วยบริการฉีดวัคซีน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และเตรียมการลงทะเบียนตามความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป


โดยใช้เอกสารรับรองการรับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็มทั้งแบบกระดาษหรือดิจิทัล ลงทะเบียนได้ทั้งหน่วยบริการเดิมที่รับวัคซีน หรือหน่วยบริการอื่นในจังหวัดเดิม หรือหากจำเป็นต้องฉีดกระตุ้นในจังหวัดอื่น


กรณีพื้นที่ กทม.ให้ติดต่อศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประสานผ่านคอลเซ็นเตอร์ค่ายมือถือ ทั้ง AIS DTAC และ TRUE เพื่อลงทะเบียน ส่วนกรณีต่างจังหวัดให้ศึกษาระบบการลงทะเบียนและระบบนัดหมายของจังหวัดนั้นให้เข้าใจ หรือประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


สำหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีน ให้ตรวจสอบหลักฐาน จัดสรรคิวการฉีดเรียงตามเดือน คือ มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม ตามลำดับ และตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับ โดยวันที่ 21-23 กันยายน 2564 จะจัดส่งวัคซีน 50% ก่อน และทยอยจัดส่งตามจำนวนการลงทะเบียนที่เหลือหรือจัดส่งเพิ่มตามความจำเป็น นอกจากนี้ ให้บันทึกการฉีดวัคซีนเข้าสู่ระบบ และติดตามอาการไม่พึงประสงค์ รวมทั้งให้รายงานผลต่อกรมควบคุมโรค ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาฉีดประมาณ 1 เดือน


ส่วนการตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีน 1 ล้านโดส ในวันที่ 24 กันยายน ได้เตรียมความพร้อมโดยให้แต่ละเขตสุขภาพดำเนินการฉีดวัคซีน เฉลี่ยเขตละ 1 แสนโดส รวม 12 เขตสุขภาพ โดยมีการกระจายระดับจังหวัดและอำเภอต่อไป คาดว่าดำเนินการได้และวัคซีนมีเพียงพอ


ในระยะถัดไป จะฉีดวัคซีนให้ครบตามจำนวนที่มีอยู่ โดยตุลาคมมี 24 ล้านโดส พฤศจิกายนและธันวาคมเดือนละ 23 ล้านโดส คาดว่าจะฉีดได้เฉลี่ยวันละเกือบหนึ่งล้านโดส วันหยุดประมาณ 3-4 แสนโดส


นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลหลังสวน ได้ออกประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 และเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 กลุ่ม ประชาชนทั่วไปที่มีนัดเดิม วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ดูในตาราง กลุ่ม ประชาชนทั่วไปที่มีนัดตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคมเป็นต้นไป ให้รอประกาศรับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/NVJK-N1JZi8

ข่าวยอดนิยม