พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย และ สาธารณรัฐมอลตา

21 ก.ย. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย และในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2564 ความว่า "ฯพณฯ นายอาร์เมน ซาร์คิสเซียน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย กรุงเยเรวาน ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็น เป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนีย"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2564 ความว่า


"ฯพณฯ นายกิออส เวลลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา กรุงวัลเลตตา ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐมอลตา ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบ ความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศและประชาชนชาวมอลตา


ข้าพเจ้ามั่นใจอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐมอลตาจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้น และขยายความร่วมมือให้กว้างขวางออกไป เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย เป็นอเนกประการ"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม