ในประเทศ

"หมอธีระวัฒน์" เปิดค่าความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ - โมเดอร์นา

21 ก.ย. 2564

11.7K view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ถึงความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ภายใน 7 วัน หลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์และวัคซีนโมเดอร์นา โดยอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา (CDC สหรัฐฯ) ระบุว่า


"หัวใจอักเสบจากไฟเซอร์/โมเดอร์นา หมอดื้อ 21/9/64 ในการรวบรวมจากCDC สหรัฐ ความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ภายในเจ็ดวันจาก ไฟเซอร์ โมเดอร์นา (23 มิถุนายน 2564)


ช่วงอายุ 12 ถึง 17 ปี ผู้ชาย 62.75 ต่อ 1 ล้านโดส ผู้หญิง 8.68 ต่อ 1 ล้าน โดส

ช่วงอายุ 18 ถึง 24 ผู้ชาย 50.49 ต่อ ผู้หญิง 4.39

ช่วงอายุ 25 ถึง 29 ปี ผู้ชาย 16.27 ต่อผู้หญิง 1.69

ช่วงอายุ 30 ถึง 39 ปี 7.34 ต่อผู้หญิง 1.18

ช่วงอายุ 40 ถึง 49 ปี 3.96 ต่อผู้หญิง 1.81

ช่วงอายุ 50 ถึง 64 ปี 1.11 ต่อผู้หญิง 0.96

อายุ 65 ปีขึ้นไป 0.61 ต่อผู้หญิง 0.46


CDC สรุปในวันที่ 8 กันยายน 2564 มักเกิดในผู้ชายอายุไม่มาก มักเกิดตามหลังเข็มที่สอง เกิดขึ้นภายในไม่กี่วันหลังได้รับวัคซีน ตอบสนองต่อการรักษาดีแต่ต้องปรึกษาหมอหัวใจในเรื่องการออกกำลังและการเล่นกีฬาหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว อนึ่ง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภายใน 42 วันหลังจากที่ได้รับวัคซีนไม่ปรากฏในรายงานวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน อีสุกอีใสโปลิโอหรือไข้เหลือง (vaccine safety data link) มีรายงานสองสามรายในวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่ความเชื่อมโยงไม่ชัดเจน


ทางเลือกสำหรับประเทศไทยในเด็กตั้งแต่อายุสามขวบขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยสูงสุดอาจจะเป็นวัคซีนเชื้อตายสองเข็มแต่เนื่องจากไม่สามารถคุมเดลต้าได้ จึงตามด้วยไฟเซอร์ หรือโมเดนา ในปริมาณน้อยที่สุดคือหนึ่งส่วนสี่โดส เข้ากล้าม ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าได้ผลหรือจะใช้ขนาดหนึ่งในห้าหรือหนึ่งใน 10 ทางชั้นผิวหนังก็ได้ผลเช่นกัน (เป็นการศึกษาในผู้ใหญ่ในประเทศไทย)

ข่าวยอดนิยม