เศรษฐกิจ

ภาคเอกชน เห็นด้วย รัฐขยับเพดานหนี้ เป็น 70% พร้อมจับตาการใช้เงิน

21 ก.ย. 2564

31 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การขยายกรอบเพดานหนี้สาธารณะเป็น 70% ต่อ GDP เป็นเรื่องที่จำเป็น โดยเห็นว่า รัฐบาลต้องใช้เม็ดเงินไปกับ 3 จุดประสงค์หลัก คือ เยียวยาผลกระทบโควิด , กระตุ้นการบริโภค และฟื้นฟูเศรษฐกิจ เช่น การเพิ่มวงเงินโครงการคนละครึ่ง , การช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ , การขยายเวลางดส่งเงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง-ลูกจ้าง , การหยุดพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของธุรกิจที่ยังมีศักยภาพแต่ได้รับผลกระทบ


โดยรัฐนำเงินงบประมาณไปช่วยชดเชยให้กับสถาบันการเงิน  ให้ บสย.ขยายวงเงินค้ำประกันให้แก่ลูกหนี้ของธนาคารเป็น 70% จากเดิมอยู่ที่ 40% พร้อมยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันสินเชื่อในช่วงปีที่ 1-3 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ถูกกระทบ และได้รับความเดือดร้อนที่สุด เพื่อช่วยลดภาระของผู้ประกอบการ ตลอดจนการช่วยเหลือต้นทุนการป้องกันโควิด เช่น ค่าชุดตรวจ ATK เป็นต้น ที่สำคัญ รัฐบาลต้องแจงรายละเอียดการใช้เงินกู้เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และตรวจสอบได้รับชมทางยูทูปที่ : https://youtu.be/MRk4vqEx4Ck

ข่าวยอดนิยม