พระราชสำนัก

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. กระจายฉีดวัคซีน แก่ปชช.กลุ่มเปราะบาง

20 ก.ย. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. สืบสานพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการออกหน่วยบริการ ฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในจังหวัดต่างๆ


วันนี้ ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ประจำจังหวัด ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 200 ราย ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน จำนวน 5,000 โดส สำหรับให้บริการประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 2,500 ราย โดยกำหนดฉีดระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2564


ที่โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง รวมถึงผู้หนีภัยจากการสู้รบ ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงระบบการลงทะเบียนฉีดวัคซีนหลักได้ โดยกำหนดฉีดใพพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนครบเป้าหมายจำนวน 2,500 ราย


ที่จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข , โรงพยาบาลเมืองปาน และสมาชิกพอ.สว. ประจำจังหวัด ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนพระราชทานเข็มแรก แก่พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน รวม 239 ราย ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา นอกจากนี้ ยังให้บริการเชิงรุกออกฉีดวัคซีนพระราชทาน ให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน เป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน


ที่โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 62 ราย พร้อมกับลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียงในตำบลบัวเชด โดยจังหวัดสุรินทร์ มีการกระจายวัคซีนพระราชทานให้กับประชาชน 2,500 ราย ในทุกอำเภอ ระหว่างวันที่ 9 – 21 กันยายน 2564

ข่าวยอดนิยม