พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังปธน.แห่งเนปาล ในโอกาสวันชาติ

20 ก.ย. 2564

6 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาล ในโอกาสวันชาติของเนปาล


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาล ในโอกาสวันชาติของเนปาล ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายน 2564 ความว่า


" ฯพณฯ นางพิทยา เทวี ภัณฑารี ประธานาธิบดีแห่งเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ ในโอกาสวันชาติของเนปาล ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวเนปาล มีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป


ข้าพเจ้าขอให้ท่านมั่นใจว่า ประเทศไทยจะมุ่งมั่นสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร ที่มีมายาวนานและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน ของประชาชนทั้งสองฝ่าย "


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม