เศรษฐกิจ

ดีอีเอส.ชี้คนไทยใช้เน็ตแตะวันละ 10 ชม./วัน ส่วนใหญ่ใช้เพื่อทำงาน

20 ก.ย. 2564

25 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

กระทรวงดิจิทัลฯ เผยผลสำรวจ Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 พบคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตสูง ถึง 10 ชั่วโมงต่อวัน


นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดงาน Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการสำรวจพฤติกรรม การใช้งานอินเทอร์เน็ต ระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ซึ่งมีการประกาศล็อกดาวน์ และ work from home


โดยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 85.1 มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 6-10 ชั่วโมงต่อวัน โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้เพื่อรองรับการทำงานร้อยละ 75.2 ในจำนวนนี้ร้อยละ 64.6 เป็นการใช้งานประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference  รองลงมาคือใช้เพื่อการเรียนออนไลน์ร้อยละ 71.1  ซื้อขายสินค้าออนไลน์ ร้อยละ 67.4  การติดต่อสื่อสารสนทนาร้อยละ 65.1  การทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงินร้อยละ 54.7 และกิจกรรมสันทนาการ


อย่างไรก็ตาม การศึกษาพบว่าร้อยละ 61.7 ของประชาชน มักเกิดความเครียดบ่อยมากขึ้นเมื่อทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ หากมองถึงความปลอดภัยในการซื้อขายหรือทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ มีเพียงแค่ร้อยละ 43.6 ของประชาชนที่รู้จัก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ร้อยละ 43.1 เคยพบปัญหาด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยี ซึ่งการป้องการทางเทคโนโลยีโดยส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าระบบเท่านั้นสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/1Y6usCQAvYk

ข่าวยอดนิยม