การเมือง

สิ้น 'เชาวน์ สายเชื้อ' อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรกของไทย

20 ก.ย. 2564

63 view

ขันข่าวเช้าตรู่

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 04.30 - 05.30 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 04.30 - 05.30 น.

นายเชาวน์ สายเชื้อ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว ในวัย 91 ปี ด้วยโรคชราและหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 19 ก.ย. เวลาประมาณ 01.00 น. ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


นายเชาวน์ สายเชื้อ เคยปฏิบัติราชการในกระทรวงต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และรัฐสภาหลายบทบาทหน้าที่ เช่น อัครราชทูต รองปลัดกระทรวง กรรมการกฤษฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศาลปกครอง และเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยได้รับการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 2541-23 ก.ย.2542 ซึ่งในปี พ.ศ. 2542 ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรกของประเทศไทย


ในวันจันทร์ที่ 20 ก.ย.นี้ จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เวลา 16.30 น. สวดพระอภิธรรมศพ เวลา 17.30 น. ศาลา 10 และพระราชทานเพลิงศพ ในวันจันทร์ที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 17.00 น.สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/T8eBl7rSGBE

ข่าวยอดนิยม