พระราชสำนัก

พอ.สว.ออกหน่วยฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่ประชาชน จ.นครราชสีมา

19 ก.ย. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนทางเลือก แก่จังหวัด พอ.สว. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดนครราชสีมา


วันนี้ ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอชุมพวง เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ ซึ่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา ด้วยความร่วมมือจากหน่วยราชการ และหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมมอบยาชุดพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย


รวมทั้งออกให้บริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนที่บ้าน แก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มด้อยโอกาส และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการฉีดวัคซีน ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนได้ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได่อย่างทั่วถึง รวดเร็ว ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวยอดนิยม