พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยัง ปธน.โปรตุเกส

19 ก.ย. 2564

11 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ในการที่อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ถึงแก่อสัญกรรม


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ในการที่ นายจอร์จี เฟร์นันดู บรังกู เดอ ซัมปายอู (Mr. Jorge Fernando Branco de Sampaio) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ความว่า


"ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส กรุงลิสบอน ​​ข้าพเจ้าและพระราชินี รู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ต่อการถึงแก่อสัญกรรมของ นายจอร์จี เฟร์นันดู บรังกู เดอ ซัมปายอู อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส การจากไปของท่าน เป็นการสูญเสียผู้นำ ซึ่งเป็นที่เคารพยิ่ง ไม่เพียงแต่ในสาธารณรัฐโปรตุเกส หากยังรวมถึงนานาประเทศทั่วโลก สำหรับการอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความผาสุก และความมั่นคงแก่ประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกส ตลอดจนได้สร้างคุณูปการอันทรงคุณค่าแก่ประชาคมโลกด้วย


ข้าพเจ้าและพระราชินี ในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง มายังท่าน ตลอดถึงครอบครัว ของท่านอดีตประธานาธิบดี และประชาชนชาวโปรตุเกส ในการสูญเสีย อันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งครั้งนี้" ​


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม