พระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน แก่รพ.-รร. ในท้องถิ่นห่างไกล

17 ก.ย. 2564

9 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาล และโรงเรียนในท้องถิ่นห่างไกล


วันนี้ ที่อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนส่งมอบ เครื่องช่วยหายใจพร้อมระบบการช่วยหายใจ ตามความต้องการของผู้ป่วยและการจัดการข้อมูลผู้ป่วย พร้อมเครื่องผลิตอากาศพระราชทาน แก่แพทย์หญิง ณิชาภา สวัสดิกานนท์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสงขลา


เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแล รักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยเกี่ยวกับ ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว สามารถช่วยผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอ หรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจ และสามารถใช้ฝึกหัดการหายใจ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหายใจได้เอง และกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว


ทั้งนี้โรงพยาบาลสงขลา รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนทั่วจังหวัด ปัจจุบันดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 518 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยอาการหนัก 115 ราย และในแต่ละวันยังมีผู้ป่วยที่รอรับการรักษาในโรงพยาบาลอีกประมาณ 80 ถึง 100 เตียง


และที่โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด นายเอกโอสถ รักเอียด นายอำเภอทุ่งเขาหลวง เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทานเงินจาก "กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" ในการจัดซื้อ


เพื่อเพิ่มศักยภาพ การให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วย เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงทวีความรุนแรง ส่งผลให้อุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียงพอ ต่อการรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ด ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นจำนวนมาก


โดยเครื่องวัดความดันโลหิตพระราชทานนี้ เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน สามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว อีกทั้งสามารถตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ จึงช่วยคัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมในขั้นต่อไปได้


ส่วนที่ ห้องประชุมบุญสิทธิ์ เลขะกุล โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านไบก์ จังหวัดยะลา รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสมาร์ทบอร์ดอัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาล และสุขศาลาพระราชทาน เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์ และสาธารณสุขสำหรับประชาชนถิ่นทุรกันดาร

ข่าวยอดนิยม