พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในจ.ลำปาง

17 ก.ย. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง


วันนี้ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปประชุมและติดตามสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง


ในการนี้องคมนตรี ได้เชิญพระบรมราโชบาย ในการแก้ไขสถานการณ์ เกี่ยวกับการเกิดภัยธรรมชาติ ไปกล่าวในที่ประชุม เพื่อแต่ละหน่วยงานน้อมนำไปเป็นแนวทาง ในการป้องกัน ช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที และไม่ให้เกิดซ้ำอีก พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน และเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือ เยี่ยวยาเป็นการเร่งด่วนต่อไป


โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 759 ถุง ไปมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ


ในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎร รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ


ก่อนลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จำนวน 8 ครอบครัว และในพื้นที่ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จำนวน 8 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้


ทั้งนี้จังหวัดลำปาง ได้รับอิทธิพลจากร่องลมมรสุม ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ท่วมบ้านเรือนราษฎร ถนน พื้นที่ทางการเกษตร ได้รับความเสียหาย ใน 8 อำเภอ ราษฎรได้รับความเดือนร้อน 759 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเข้าภาวะปกติแล้ว

ข่าวยอดนิยม