ประชาสัมพันธ์

ปตท. "The Power of Hope"

16 ต.ค. 2564

3 view

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม World Ozone Day 2021 เนื่องในวันโอโซนสากล

16 ก.ย. 2564

67 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดินหน้ากิจกรรม สร้างความเข้าใจและเชิญชวนประชาชนร่วมกันปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน เนื่องในวันโอโซนสากล 16 กันยายนของทุกปี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต


วันโอโซนสากล หรือ World Ozone Day ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กันยายน ของทุกปี กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ UN เพื่อระลึกถึงการให้สัตยาบันต่อพิธีสารมอนทรีออล ว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2530 และขอความร่วมมือให้ประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารมอนทรีออลจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองและเผยแพร่การปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน ซึ่งในปีนี้มาในธีม Keeping us, our food and vaccines cool ร่วมกันลดและเลิกใช้สาร HCFC ควบคู่กับการลดการใช้สาร HFC เพื่อรักษาคุณภาพอาหารและวัคซีนทางการแพทย์


ประเทศไทยมีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนตามพันธกรณีของพิธีสารมอนทรีออล ทั้งมาตรการด้านกฎหมายและมาตรการส่งเสริมสนับสนุน


นอกจากคณะผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม นักร้องนักแสดง ได้ร่วมกันรณรงค์ในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน เช่น การถอดปลั๊ก ทำความสะอาดตู้เย็น จัดของในตู้เย็นให้เป็นระเบียบ ไม่ให้ตู้เย็นทำงานหนักเกินไป ลดการรั่วไหลของสาร HCFC เพื่อชั้นบรรยากาศโอโซน เพราะโอโซนดี ชีวิตก็ดี รวมพลังคนไทย ลดเลิกใช้ สาร HCFC

ข่าวยอดนิยม