พระราชสำนัก

พอ.สว.นำวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ฉีดแก่ปชช.ในจังหวัดต่างๆ

15 ก.ย. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. สืบสานพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ


วันนี้ ที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่ประชาชนในอำเภอปากพนัง จำนวน 220 ราย โดยวัคซีนที่ได้รับพระราชทาน ทางจังหวัดจะดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มเปราะบางทั้ง 23 อำเภอ


ที่จังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ซึ่งลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพระราชทานให้กลุ่มเป้าหมาย โดยจังหวัดยโสธร ได้รับวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 จำนวน 3 พัน 200 โดส หลังฉีดเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา


ที่จังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และสาธารณสุขจังหวัด นำคณะแพทย์พยาบาล และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 พัน 500 คน จาก 12 อำเภอ นอกจากนี้ได้มอบชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ให้กับประชาชนด้วย


ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการฉีดวัคซีนพระราชทาน ตามที่ทางจังหวัด ได้รับวัคซีนพระราชทาน จำนวน 6 พัน 400 โดส และได้กระจายวัคซีนไปยังอำเภอต่างๆ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยวันนี้ ได้ดำเนินการฉีดพร้อมกันในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา 340 ราย อำเภอสะเดา 230 ราย และอำเภอสะบ้าย้อย 160 ราย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันช่วยลดอาการรุนแรง และการเสียชีวิตจากโรค


ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ฉีดวัคซีนพระราชทานให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง 200 ราย และพระภิกษุสงฆ์ 20 รูป พร้อมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ โดยทางจังหวัดมีการกระจายวัคซีน ให้กับกลุ่มเปราะบางจำนวน 2 พัน 500 ราย ใน 13 อำเภอ

ข่าวยอดนิยม