พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ใน ปราจีน-เพชรบูรณ์

15 ก.ย. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์


วันนี้ ที่หอประชุมเทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้ประชุมและติดตามสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,330 ถุง ไปมอบแก่ตัวแทนราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ


โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ พร้อมกับลงพื้น ที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี และในพื้นที่ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ รวม 16 ครอบครัว เพื่อให้กำลังใจ สร้างความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับอิทธิพลจากร่องลมมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคตะวันออก ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพ ของราษฎรในพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอนาดี และอำเภอประจันตคาม รวม 18 ตำบล 99 หมู่บ้าน


และที่หอประชุมอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2,430 ถุง พร้อมมอบเงินให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์น้ำท่วมเอ่อล้นตลิ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัวให้รับทราบ


พร้อมกันนี้ องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก 5 ครอบครัว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ


ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับอิทธิพลจากร่องลมมรสุมกำลังปานกลาง พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 ทำให้บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหล่มเก่า และอำเภอหล่มสัก รวม 10 ตำบล 51 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์ เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ เหลือเพียงบางพื้นที่ ซึ่งอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย และช่วยเหลือเยียวยา


โดยทางจังหวัดร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือ ทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ โดยการแก้ไขปัญหาระยะยาว กรมชลประทาน มีแผนจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ อำเภอหล่มสัก ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข่าวยอดนิยม