พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ รพ.ภูหลวง เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด

14 ก.ย. 2564

240 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล เพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19


วันนี้ ที่โรงพยาบาลภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย นายไสว เจริญศรี นายอำเภอภูหลวง นางประภาพร จันทร์นาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูหลวง ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร ,เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ,เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ , เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว , ชุด PPE , ชุด Leg cover และหน้ากาก N95


โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรค ระบาดต่างๆ)” จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการดังกล่าว พระราชทานแก่โรงพยาบาลภูหลวง เพื่อบรรเทาปัญหา การขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จังหวัดเลย ยังคงเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และอำเภอภูหลวง เป็นพื้นที่ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อมาก เป็นอันดับสองของจังหวัด มีผู้ป่วยที่ขอกลับมารักษาตัวยังภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาล จึงขยายกำลังการรักษาสู่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 50 เตียง


มูลนิธิชัยพัฒนา ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสู้ภัยโควิด-19 และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน สมทบกองทุน ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ ) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3

ข่าวยอดนิยม