พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระโสภณวัชราภรณ์

13 ก.ย. 2564

23 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระโสภณวัชราภรณ์ ณ วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา


วันนี้ เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระโสภณวัชราภรณ์ ณ วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยทรงเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภก


โดยทรงพระกรุณาโปรดเลื่อนสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์พระครูจิรวัฒนธำรง เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระโสภณวัชราภรณ์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564


พระโสภณวัชราภรณ์ นามเดิมว่า บรรทม แสงสุทธิวาส เกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2482 ปัจจุบันอายุ 82 ปี พรรษา 54 อุปสมบทเมื่อปี 2509 ณ วัดหัวสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากจะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทดราษฏร์เจริญมณีฤทธิ์แล้ว ยังเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางไผ่ และเป็นกรรมการสนามสอบบาลีสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา


โดยส่งเสริมการศึกษาในสำนักเรียนวัดทดราษฏร์เจริญมณีฤทธิ์ และสำนักเรียนวัดอื่น ๆ ทั้งการจัดตำราเรียน และอุปกรณ์การศึกษาให้ยืมเรียน, จัดผ้าไตร จีวร แก่พระภิกษุ-สามเณรทุกรูป ,จัดอาหารถวาย มื้อเช้า มื้อเพล เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี ของพระภิกษุ สามเณร ในกรณีที่รับบิณฑบาตไม่พอฉัน รวมทั้งส่งเสริมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่สอบนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอกได้

ข่าวยอดนิยม