พระราชสำนัก

สารคดีพิเศษ "ศูนย์ภูฟ้าพระราชดำริ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน"

12 ก.ย. 2564

27 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

กว่า 21 ปี ที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงาน ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับราษฎรในพื้นที่อย่างมั่นคง สมดังพระราชปณิธาน ที่ทรงมุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้อยู่ดีกินดี

ข่าวยอดนิยม