พระราชสำนัก

พอ.สว.ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่กลุ่มเปราะบางในจังหวัดต่างๆ

11 ก.ย. 2564

18 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. สืบสานพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ


ที่จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น , บุคคลากรการแพทย์ ที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) พระราชทานให้กับจังหวัดขอนแก่น จำนวน 5,000โดส เพื่อกระจายฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ที่เข้าไม่ถึงวัคซีน จำนวน 2,500 ราย เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค


ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ โรงพยาบาลน้ำพอง,สาธารณสุขอำเภอน้ำพอง ,โรงพยาบาลชุมแพ และสาธารณสุขอำเภอชุมแพ เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการฉีดวัคซีน ซึ่งวานนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น ได้บริการฉีดวัคซีน ที่อำเภอน้ำพอง , อำเภอชุมแพ โดยได้ถวายยาชุดพระราชทาน ให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่มารับวัคซีนพระราชทาน และลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนที่บ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียงด้วย


ที่จังหวัดตราด วันนี้ นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตราด ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ให้กับประชาชนเขตอำเภอเมือง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ จำนวน 800 ราย พร้อมกับมอบชุดยาพระราชทาน จากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้กับประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย


ที่วัดป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ประจำจังหวัด พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์,โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ทำการฉีดวัคซีนพระราชทาน ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง สัปเหร่อ เจ้าหน้าที่เก็บขยะ และพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 903 โดส


ที่จังหวัดชัยภูมิ นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต ,นายแพทย์เฉิดพันธุ์ ภัทรพงศ์สินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเหว และสมาชิก พอ.สว.ประจำจังหวัด ออกหน่วยให้บริการ ฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง พระภิกษุ คนพิการ และผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพสถิต ,อำเภอเนินสง่า และอำเภอหนองบัวระเหว รวม 354 ราย


ที่หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอวังน้ำเย็น พร้อมด้วย นายแพทย์วัฒนพล จิติลาภะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ตรวจเยี่ยมการให้บริการวัคซีนพระราชทานเข็มที่ 1 โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสระแก้ว ที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และประชาชน กลุ่มผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก รวม 223 ราย


ทั้งนี้ วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานแก่จังหวัด พอ.สว.จำนวน 63 จังหวัด ด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในทุกภูมิภาค ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่ได้เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็ว ผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ข่าวยอดนิยม