พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทาน 'ซิโนฟาร์ม' แก่กลุ่มเปราะบางในจังหวัดต่างๆ

10 ก.ย. 2564

43 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดต่างๆ


วันนี้ ที่วัดห้องคูหา ตำบลคลองนารายณ์ จังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 234 คน พร้อมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุในชุมชนอีก 8 คน ที่มีอายุระหว่าง 90-100 ปี ซึ่งในส่วนของอำเภอเมือง มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบางครบทุกตำบล รวม 632 คน


ที่อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนพระราชทาน ในพื้นที่ ตำบลบ้านเล่า ตำบลโพนทอง จำนวน 708 คน และอีก 120 คน ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ โดยทางจังหวัดกำหนดฉีดวัคซีนพระราชทานให้ครบ 2,500 คน ในทุกอำเภอ ระหว่างวันที่ 8-17 กันยายนนี้


ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน 350 คน พร้อมกับลงพื้นที่ตามบ้านสำหรับผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน และมอบชุดยาพระราชทาน อีก 50 คน รวม 400 คน


ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่ฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย 142 คน และออกให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ตำบลป่าไร่ และ ตำบลคลองน้ำใส จำนวน 13 คน เช่นเดียวกับที่โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น ให้บริการฉีดวัคซีน จำนวน 146 คน และฉีดให้กับกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงอีก 49 คน


ที่โรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 224 คน และระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน ดำเนิการฉีดวัคซีนครบ 2,500 คนแล้ว


ที่โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในเขตอำเภอวารินชำราบ จำนวน 527 คน


ส่วนที่จังหวัดชัยนาท มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ใน 4 อำเภอ เป็นวันสุดท้าย ได้แก่ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท(ท่าแจง) อำเภอเมืองชัยนาท , โรงพยาบาลมโนรมย์ อำเภอมโนรมย์ , โรงพยาบาลสรรพยา อำเภอสรรพยา และโรงพยาบาลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง รวม 1,243 คน


ทั้งนี้จังหวัดชัยนาทมีกำหนดฉีดเข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 1 ตุลาคมนี้ ณ จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแต่ละอำเภอ


ที่จังหวัดสุรินทร์ มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานกับประชาชนกลุ่มเปราะบางใน 2 อำเภอ คือ ที่หอประชุมอำเภอศีขรภูมิ และที่หอประชุมอำเภอสำโรงทาบ รวม 303 คน

ข่าวยอดนิยม