พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่รพ.บ้านโพธิ์

10 ก.ย. 2564

5 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน แก่โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา


วันนี้ ที่โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา


ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทานเงินจาก "กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" ในการจัดซื้อ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วย โดยโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ภายในโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี (ท่าเรือบ้านโพธิ์)


ส่งผลให้อุปกรณ์การแพทย์หลายรายการไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยเครื่องมือดังกล่าว ผ่านการทดสอบค่าความดันโลหิตตามมาตรฐานสากล สามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว อีกทั้งสามารถตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งจะช่วยคัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมในขั้นต่อไปได้อีกด้วย


ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ ) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3

ข่าวยอดนิยม