พระราชสำนัก

แพทย์ พอ.สว. ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

09 ก.ย. 2564

30 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. สืบสานพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ


วันนี้ ที่โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่กลุ่มผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็บ บิหล่าน จำนวน 615 คน และยังกระจายฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบางในทุกอำเภอ รวม 1,166 คน และที่เหลือจะนำไปฉีดให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เกาะด้วย


ที่โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ให้กับกลุ่มเปราะบาง และยังกระจายการให้บริการ ไปยังโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งของจังหวัดชุมพร รวม 2,500 คน - ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อมกระจายการฉีดวัคซีนไปยังทุกอำเภอ ระหว่างวันที่ 9 -15 กันยายนนี้


ที่จังหวัดราชบุรี มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง เพื่อฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 1,200 คน ขณะที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศาลาธรรมโฆษณ์ วัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก ให้บริการฉีดวัคซีน จำนวน 300 คน โดยจังหวัดราชบุรีมีการกระจายวัคซีนไปยังอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 5 อำเภอ เพื่อฉีดวัคซีนพระราชทานจนครบ 3,200 คนแล้ว


ที่จังหวัดชัยนาท มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ใน 2 อำเภอ คือที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ และศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลเนินขาม อำเภอเนินขาม เพื่อฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย รวม 302 คน โดยจังหวัดชัยนาท มีผู้ป่วยสะสม 2,087 คน เสียชีวิต 31 คน


ที่จังหวัดจันทบุรี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานใน 2 อำเภอ คืออำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอแก่งหางแมว ให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเปราะบาง และลงพื้นที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง รวม 401 คน


ที่จังหวัดชัยภูมิ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่เชิงรุกฉีดวัคซีนพระราชทาน ในพื้นที่โรงพยาบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ , ส่วนอำเภอคอนสาร ลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลุยลาย รวมถึงในชุมชน เพื่อฉีดวัคซีนพระราชทานให้กับกลุ่มเปราะบาง

ข่าวยอดนิยม