พระราชสำนัก

พอ.สว. ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน 'ซิโนฟาร์ม' แก่ปชช. ในจังหวัดต่างๆ

08 ก.ย. 2564

124 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. สืบสานพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด 19 ซิโนฟาร์ม เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ


วันนี้ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ให้กับ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พระ นักบวช โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนพระราชทาน ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายนนี้ ในทุกอำเภอให้ครบ 2 พัน 500 ราย


ที่โรงพยาบาลหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 500 ราย จากสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดหนองคาย มีผู้ป่วยสะสม 2 พัน 718 ราย เสียชีวิตสะสม 23 ราย


ที่จังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่กลุ่มเป้าหมาย ณ หอประชุมโอทอป สวนสาธารณะพญาแถน โดยมีประชาชนมารอคิวตั้งแต่ช่วงเช้า


ที่จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ฉีดวัคซีนพระราชทาน ให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางทางสังคม รวมทั้งพระสงฆ์ใน 25 อำเภอ โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ซึ่งจุดฉีดวัคซีนพระราชทาน เขตอำเภอตระการพืชผล บริเวณหอประชุม โรงพยาบาลตระการพืชผล นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชน 576 ราย


ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกใหญ่ อำเภอยางตลาด ได้ฉีดวัคซีนพระราชทานให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอำเภอยางตลาด ได้รับการจัดสรรวัคซีนพระราชทาน จำนวน 434 โดส พร้อมได้รับกล่องยาชุดพระราชทาน


ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง รวม 2 พัน 500 ราย โดยจะกระจายวัคซีนไปยังทุกอำเภอ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุถึงบ้านด้วย


ที่จังหวัดตาก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โรงพยาบาลสามเงา ได้ออกบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ให้แก่ประชาชนหมู่บ้านโสมง และหมู่บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ในถิ่นกันดารและห่างไกล โดยสาธารณสุขจังหวัดตาก กระจายวัคซีนพระราชทานให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 9 อำเภอ


ที่จังหวัดจันทบุรี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง , อำเภอนายายอาม และอำเภอมะขาม รวมทั้งลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน


ที่จังหวัดชัยนาท หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอสรรคบุรี 482 ราย ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชฎัฏจันทรเกษมชัยนาท เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ตามพระประสงค์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยประชาชน

ข่าวยอดนิยม