พระราชสำนัก

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46

08 ก.ย. 2564

53 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท และหน้ากากอนามัย แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน และขาดแคลน


ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท วานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋านักเรียนพระราชทาน แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 เพื่อมอบให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 614 คน


พร้อมกันนี้ได้ มอบหน้ากากอนามัยพระราชทาน ให้แก่นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยนาท, อำเภอมโนรมย์, อำเภอวัดสิงห์, อำเภอสรรพยา, อำเภอสรรคบุรี, อำเภอหันคา, อำเภอหนองมะโมง และอำเภอเนินขาม เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน และขาดแคลนในพื้นที่ต่อไป

ข่าวยอดนิยม