พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุม คกก.กลั่นกรองการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 11 ปี 2564

08 ก.ย. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์


วันนี้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อติดตามและรับฟังความก้าวหน้า การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง โดยเฉพาะการพัฒนาในพื้นที่สถานีวิจัย สถานีเกษตรหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง


ซึ่งได้พัฒนาด้านการเกษตร คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และสภาพแวดล้อม โดยมีแผนปฏิบัติการสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอต่อเนื่อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้งด้านการวิจัยพันธุ์พืชผัก พืชไร่ การส่งเสริมเยาวชน ในปีงบประมาณ 2565 มีแผนก่อสร้างโรงเรือนเพื่ออนุบาลต้นกล้า ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร “ชนกาธิเบศรดำริ” จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดทำเป็นโรงเรือนอนุบาลต้นกล้าในระบบอีแวป และโรงเรือนอนุบาลต้นกล้าในระบบปกติ เพื่อเป็นที่ปฏิบัติงานและศึกษาเรียนรู้ ระบบอีแวประบบฟาร์มปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการผลิตต้นกล้าพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งจะทำให้ต้นกล้าปลอดโรค แล้วส่งเสริมแก่เกษตรกร เพาะปลูกในแบบประณีต ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยเมื่อปี 2562 งานเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช ประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์ และเพิ่มปริมาณต้นเอเดลไวส์ ที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


ขณะนี้ปลูกไว้ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง และสถานีวิจัยดอยปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และจะดำเนินการศึกษาในเชิงลึก ตลอดจนพัฒนาต่อยอดการนำไปใช้ประโยชน์ ปัจจุบันที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ มีต้นเอเดลไวส์ กว่า 3 พันต้น โดยจะออกดอกเต็มที่ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงมกราคม

ข่าวยอดนิยม