เศรษฐกิจ

เอกชนเฮ! รัฐไฟเขียว ลดเงินส่งประกันสังคมต่อ 3 เดือน

08 ก.ย. 2564

2.2K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

ภาคเอกชนเฮ รัฐต่ออายุลดเงินนำส่งประกันสังคมต่ออีก 3 เดือน ช่วยบรรเทาผลกระทบช่วงโควิด ต่อลมหายใจนายจ้าง-ลูกจ้าง


คณะกรรมการประกันสังคม ชุดที่ 13 ได้มีมติเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ ปี 64 อีก 3 เดือน โดยตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 64


ซึ่งกำหนดลดอัตราเงินสมทบ ฝ่ายนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 2.5 และลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ในอัตรา ร้อยละ 2.5 และสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 จัดเก็บในอัตราเดือนละ 235 บาท


นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และ ประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า มาตรการดังกล่าว จะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการจ้างงาน จากการได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และบรรเทาภาระของลูกจ้างผู้ประกันตนในสถานการณ์ปัจจุบัน

ข่าวยอดนิยม